ยินดีต้อนรับสู่แกะดำคนขวางโลก

บัณฑิตทราม ลิขิตฟ้า ชะตาคน คนขวางโลก

Category: เต๋าเรือน

7 Posts

สามเกลอ, สุวรรณราช, เต๋าเรือน

คำกล่าวขานเล่าอ้างสร้างความวิตก คำเยินยอสรรเสริญสร้างความหลงทนงตน.. คำสอพลอเย้ยหยันสร้างความมานะอุตสาหะ..คำหยาบโลนสถท สร้างศัตรู…คำลบหลู่คุณท่าน สร้างบาปกรรม