ยินดีต้อนรับสู่แกะดำคนขวางโลก

บัณฑิตทราม ลิขิตฟ้า ชะตาคน คนขวางโลก

Category: คำภีร์ชีวิต

66 Posts

คำภีร์ชีวิต

สัตว์นรกนั้น ไม่ได้เกิดจากความผิดพลาด แต่เกิดจากกมลสันดานและเหล่าพันธ์ บางตระกูล ยกเหล่ายกพวกมา เขาจะรวมกัน.เป็นหมู่เหล่า…ไม่มีประโยชน์ใดเลย..ที่จะเข้าไปใกล้

คำภีร์ชีวิต

อุรังคะ นามะ โมคคัลลานะ มหาเถรา..สุปปะพุทธธะ รูปัง..คเหตตะวา..เชวงสึมา..อัชสะชิ..วิปปะมุจิงสุ..ลาภัง..มาลายา..มาลายะ..ฮะเรๆอัมมูลฮละร์..วิปมุตจิงสุ…สวาหายะ โอม..สมัสการัม..ฯ