กองบุญกับกองทรัพย์นั้นนับค่าต่างกัน..
กองบุญต้องตั้งจิตใจสูงมุ่งเพื่อสร้างแล้ววางลง”เพื่อแบ่งปัน”
กองทรัพย์ต้องนั่งนับคอยจับผิดคนคิดแย่ง มีมากก็หนักใจมีน้อยก็ลำบาก “กาย “
กองธาตุกับกองธรรมหากนับเอา คือ”รูปกับนาม”
กองบุญนั้นเป็นนามจะมีค่าต่อบุคคลที่จิตใจ
กองทรัพย์นั้นเป็นรูปมีค่าได้สำหรับร่างกายที่เคลื่อนไหวได้เท่านั้นเอง..
สัพเพสังขาราอนิจจา สัพเพธัมมา อนัตตาติ.ฯ