เมื่อก่อนใจเราร้อนเพราะโง่เขลา
” เพราะว่าเอาแต่อารมณ์ “
ตอนนี้เพิ่มความหมั่นตั้งมั่นในสติที่สมบูรณ์
” สูงหรือว่าไกลใช่ปัญหา “
😃”หากปัญญาสมบูรณ์ดี”😃