เทวดาบ่ได้อยู่เทิงฟ้าเด้ อิหล่า เทวดาอยู่ในอุปนิสัยใจคอตั๊วะลูก เผิ่นเอิ้น ว่าสวรรค์

นรกบ่ได้อยู่ใต้ดินเด้ท้าว อยู่ในขันธะสันดานของคนตั๊วะ มันอยู่ในหัวใจเฮานี่ล่ะ อุกอั่งแค้นฮือลือ คือกินข้าวติดคอนั่นล่ะ เอิ้นว่า นรก

โบราณเผิ่นวา สรรค์อยู่ในอก นรกอยู่ในใจ
มันแม่นอิหลี เด้

พระคือพระคุณ บุญคือดวงจิตดวงใจ ทานคือของอาศัย เอาไว้ยามลำบาก แม้กระทั่งข้าวสาตรที่เอาทานให้ผี กะแม่นทานที่เฮาสิได้อาศัย..

เว้าหลายมันสิลืม เอาไปคึดเบิ่งเอาเด้อ