แมงกำปี้ เทิงบินเทิงหนีลี้อยู่เทิงฟ้า ส่วนหมู่ฝูงหมาเทียวแล่นไล่เห่าสิกัดช้าง ก้ำมาทางอึ่งอ่างกะพองโตให้ส่ำงัว ซุมมีผัวกลับมาเป็นแม่นผู้ชาย ส่วนแม่หญิงกะถิ่มสิ่นถิ่มซ่ง บ่เอาฮอดตีนซิ่น บาดความเว้ามีแต่ผู้คักๆ เอิ้นความฮักซาบซึ้งกะแม่นยามเผิ่น อยากร่วมประเวณี แค่เสพสม ในกามา

พ่อพญากลับกลายเป็นเช่นหมู่โจร ซุมคนดีสมัยนี้ต้องมีดีอยู่อย่างเดียวนั่นกะแม่นคือ #” เงิน ” ไผมีหลาย สิขี้ฮ้ายซุมผู้สาวแม่ฮ้างแม่หม้ายกะชายตามาส่องเบิ่ง เอิ้นว่าพ่อเทพบุตร

ลมหัวกุดกลายมาเป็นแม่นพายุ ส่วนลมพายุกลายมาเป็นแม่นลมปากของฝูงชน

บ่จนเมื่อนี่ บ่ ทุกข์เทื่อนึ้ บ่มีอีกแล้วล่ะความทุกข์
# ลูกหลานเอ๊ยยย ,,,

กดหม่องนี่ล่ะ คั่นแม่นอยากฟังนิทานเด้อ ลูกหล่า

😂😂😂😂😂😂 #https://bit.ly/3bGvHJd