ที่สุดนั้นไม่มี ที่มีนั้นไม่สิ้นสุด เพราะที่นี่คือ
“วัฏฏะจักร” คือกงล้อแห่งการหมุนวน

ขอเชิญท่านทั้งหลาย ชาย/หญิงเดิยทางสู่….
😃😃นครขิลทะเขต”😃😃

กดติดตามเรื่องราวได้ที่ลิงค์เพจจุลมณีโชติ มหากาฬ

😃 # https://bit.ly/2ZEZSvr

คำพาเริ่มเดินทางสู่นครขิลทะเขต ด้วยรถไฟ