คำว่าพระคุณย่อมมีความหมายต่อผู้ที่ระลึกถึงเสมอ

บนทางเดินจากกันในวันนั้น..ใช่แค่เพียงไกลกัน เพื่อลืมเลือน
คุณความดีของท่านยังคงคอยย้ำเตือน
คำสอนสั่งยังคงดังก้องกึกมีพลังในสัญญา
คือความทรงจำตามประสา ผู้ที่เคยได้รับเมตตาจากท่านเมื่อวันวาน

กาลข้างหน้าเป็นเครื่องกำหนด..ให้จิตใจต้องเฝ้าคอยระมัดระวัง..ไม่ให้พลั้งพลาดเหมือนเช่นเคยที่ผ่านมา..ความเมตตาดั่งมหาพรหมมที่มีให้…จะเทิดทูนเอาไว้บนกระหม่อมและจอมขวัญไม่ประมาท พลั้งพลาดอีกเช่นวันวาน..

บทเพลงนี้เป็นสิ่งเดียวที่จะแสดงความตั้งใจจริง จากวันนี้เป็นต้นไป

ขอพรอันสมบูรณ์จงเสริมส่งเจตจำนงค์ของข้าพเจ้าฯให้สำเร็จในกิจการ..ทุกๆอย่างด้วยเทิอญ….