85บ่แม่นยาสูบเด้อ..3.เป็นธรรมชาติของโลก..
ส่วนว่า..1..คือที่พึ่ง..ของเฮาเอง..สำหรับ..2..คือ..อารมณ์..เด้อลูกหล่า…ให่พากันท่องไว้ให้ขึ้นใจ…สำหรับผู้เกิดปีแป้นปีก..กะสิยากแน.
.เพราะแปลปัญหาธรรมบ่..ออก…

โลกธรรมนี้มีอยู่ 8 อย่าง..แต่แบ่งเป็น 2..อารมณ์..คือถูกใจกับบ่ถูกใจ…ส่วนว่าความเป็นไปของกองสังขารธาตุ กะมีอยู่ 3..อย่าง..คือไตรลักษณ์ นั่นเอง..เด็กน้อยๆเกิดใหม่ใหญ่ลุน
บ่เคยไปวัดไปวา กะให้ฮู้วา..ไตรลักษณ์..มีอยู่ 3..อย่างเด้อ..อิหล่า..บักท้าว..

1..ความบ่แน่นอน..2..ความอุกอั่งในหัวใจ หรือความทุกข์นั่นล่ะ 3.ความบ่มีแก่นสารหยังของกองสังขาร..เอิ้นวาบ่มีตัวตน..บ่ทนแดดทนฝน..บ่..
ทนฮ้อนทนหนาว..ยามฮอดคาวกะได้วางทิ่มไว้..
ให่ผู้อื่นหามไปเผาถิ่ม..คือจั่งขยะถ่อนั่นแล้ว..คั่นบ่ฮู้จักสร้างประโยชน์ไว่ให้เจ้าของตอนยังมีชีวิต….

ส่วนว่า..1..ให้จื่อไว้เด้อท้าว..นางเอ๊ย..กะคือดวงจิตดวงใจให้มีความมั่นและเด็ดเดี่ยว..อย่าสิเลี้ยวลดไปทั่วทีบ..มันสิไร้แม่น..คุณค่าในตัวเองเด้อ..ท้าว..นางเอ๊ย…

ส่วนว่า..2..เป็นสุดท้าย..มีความหมายเป็นบาปกับบุญ มันบ่เห็นเป็นโตหย่างมาดอก แต่มันสิฮู้อยู่แก่ใจเจ้าของเด้อ…อย่ามักหย้องหลงคำชม..อย่าจ่อมจมกับคำเว้า..อย่าทึกทักเอาแต่ยามมัก..อย่าไปหาลักของเขาบาดยามอยาก..อย่าปากเก่งบาดยามแข็งแรง..อย่าสิปากแข็งบาดยามสิบอกรัก..อย่าสิขี้ตักมักได้…แนวขี้ถี่มักม่วน…อย่าสิหาชวนคนพาลมาคบหาเป็นคู่หมู่หรือผัวเมีย..มันสิพาตนตกต่ำ
ตั๊วะ..ฉลาดกะให้ฮู้จักคบคนเด้อ..จั่งสิมีสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีๆ ผู้อื่นเขา…

เอ้า บาดที่นี่..ผู้ได้อยากได้ กะไห้จองให้สั่งเผิ่นเด้อ..ล็อคเก็ตปู่นั่นน่ะ..พอสิได้ห้อยคอเด้อ..
ลูกหล่า…ในล็อคเก็ตมีอิหยัง..กะให้เบิ่ง..วีดีโอเอาเด้อ..ท้าวนางเอ๊ย…อยากฮ่วมบุญนำจั่งสั่งเด้อ…
พู้นล่ะ..กองบุญเงินหมู่เจ้า…สิไปฮอดเมืองแก้ว
เมืองบาดาลพู้นล่ะ…เด้อ…

ส่วนว่าเบอร์ติดต่อ..อย่าสิเอาเถาะ…ติดต่อเผิ่น..
ผู้สร้าง..ทางไลน์เผิ่นเด้อ…ส่ำนี่ล่ะ…เมื่อยหลาย..
มาแต่ไกล…ผู้ได้ถ่าฟังนิทาน..ภูลังกา..กะจั่งถ่าอ่านเอาตอนต่อจากนี้เด้อ…..

โอ๊ะขันธ์ 5..อย่าสิลืมเด้อ..จั่งสิรวยๆๆๆๆๆๆๆๆ