ใจตั้งเป็นบุญแล้วมีแนวขวางกะบ่หวั่น..อนันตะชินะเตชะสา องค์ราชามหาบุรุษกะยังได้มอบตั้งให้ ผู้ใจซื่อมีสัจจะ..อน้นตะนาคราช เป็นแบบอย่าง เรื่องศรัทธา มีสัจจะตั้งมั่นใส่ใจในคุณความดี มีมานะพากเพียร บ่ได้เป็นเจ้าของแค่ได้เห็นกะโมทนานำ นี่แล่วเผิ่นวา..คั่นสิถ่าโชคชะตา จั๊กเวลาได๋สิมาฮอด เอาใจตั้งให้เด็ดเดี่ยว อย่าเที่ยวเสาะหาแนวบ่ดี..เอามานะพยายามมาข้ามพ้นภพสาม

สี่คนหามกะแม่นธาตุ4 ดินน้ำลมกับไฟ

สามคนแห่ เป็นไตรลักษณ์ ทุกขัง.อนิจจัง.อนัตตา

หนึ่งคนได้นั่งแคร่ ให้แน่วแน่คือดวงจิต..

ส่วนสองคนพาไป สิพาไปได้ตั้งแต่คนโง่เขลาเบาปัญญาถ่อนั่นแล้ว…ส่ำอารมณ์ ดีกับอารมณ์
บ่ดี..

ฮ่วยๆฮ่วย บักสีหาเหตุ..ฟ้าวๆเด้มันสิบ่ทัน..บุญกฐิน มหาจุลมณีโชติ เผิ่นเด้..

สาธุๆๆเด้อ คั่นแนวเว้าอยู่นี่ผิดฮีดผิดคองธรรม ให้พญาอนันตนาคา อย่าสิเว้นไว้ให้เป็นแบบอย่าง
ที่บ่ดี ให้มีอันเป็นไป หายนะดับโคตรหน่อแนวเด้อ ผู้แอบอ้างนี่…
คั่นว่าเป็นแต่แนวจริง ให้ชนะภัยทั้ง8ทิศเด้อ ให้สานุศิษย์ใกล้ไกลมีโชคใหญ่มหาศาล มาฮ่วมกองบุญ กองทาน มหากฐินจุลมณีโชติแน่เด้อ
โอม.นะมะพะธะ..อนันตะชินะเตชะสา..
พุทธังมหาจักรวารัง ธัมมังวิสุทธิโลกาธิบดี..
สังฆังพระวิปัสสี มหามุนีจอมไตรโลกนาถร
จงอำนวยชัยในการกิจนี้จงสำฤทธิ์สำเร็จเถิด..สวาหายะๆๆๆ