บ่คือหมู่..กะเลยเอิ้น..แกะดำ..

บ่อยู่กับหม่อง..กะเลย..บ่มีไผฮู้จัก..

บ่ซา.บ่สนใจไผ..กะเลยบ่ยากกับอิหยัง..

บ่ย้านคนได้ลื่น..กะเลยบ่อิจฉาไผ..

บ่มักหย้อง..กะเลยบ่แสดงโต โอ้โชว์อวดไผ

แต่บาดที่นี่..ต้องแสดง..เพราะว่ามันเป็นวาระสุดท้าย..คือบ่ได้ให้ผู้ได๋ได้ใกล้อีกต่อไป…

นี่ล่ะ..ปู่..ชาติรส คั่นสิอ้าง..บ่อึดแนวสิอ้าง..ดอกแล่ง..