ความพอดีกับความดีพอ

มันร้อนจังเลยครับ..ฝนไม่ตกเลย..ลำบากจังเลยค่ะ

ทรัพย์ไม่มีพอบำรุงกาย…ทรมานจังเลยค่ะ/ครับเจ็บ

ป่วยไข้…มีความสุขจังเลยโว๊ย..สมปรารถนาทุกๆ

อย่าง…หิวจังเลย..ร้อนหนาวจังเลย..

พสก..ท่านย่อมต้องมีอาการดังกล่าวเป็นแน่แท้นะ

ร่างกายนี้เป็นธาตุที่รวมตัวกันเป็นรูป ย่อมต้องดูแลและรักษาด้วยความเอาใจใส่ สิ่งที่ท่านทั้งหลายกล่าวมานั้น เป็นเครื่อบำรุงร่างกายธาตุ 4 เท่านั้นเอง และนั่นก็คือเวทนาในธาตุ ในขันธ์

การไม่มีเครื่องบำรุงธาตุ 4 นั้นเรียกว่าเวทนา ไม่เรียกว่าทุกข์หรอกนะ แต่เมื่อใดก็ตามเรายึดถือเอาไว้ว่าเป็นเราของเราเมื่อใด..จะเรียกว่า..ทุกขเวทนา

บ้านเมืองของเรามีกายแปรสภาพได้ ตามสถานะกาลต่างไป เลยไม่ยากเรื่องที่พวกท่านบ่นกันอยู่

แต่ในโลกิยะวิสัยนั้น ไม่ได้มีไว้ให้ยึดถือเอาว่า.เป็นจีรังยั่งยืน ยังมีความทุกข์แท้ๆอีกอย่างนึง คือความทุกข์อันเกิดขึ้นภายในดวงจิตดวงใจ..อันนี้เราเรียกว่า..ทุกขโทมนัสสุปายาสาปิ..คือความโศกเศร้าพิลี้พิไลรำพัน เมื่อไม่สมใจ เมื่อต้องพลัดพรากจากสิ่งอันหวงแหน หรือสิ่งอันเป็นที่รักที่พอใจ

ทุกข์เช่นนี้แลคือทุกข์ของสรรพสัตว์ในสากลโลกไม่จำเพาะไว้ที่บุคคลและสัตว์เดรัจฉาน..ยังรวมไปถึงเหล่ากายทิพย์อื่นๆด้วยเช่นเดียวกัน..

ไม่สบายเลยกายนี้แค่เพียงทรมาน เป็นเวทนา
ไม่สบายเลยใจนี้ เป็นทุกขโทมนัสฯ

ถ้าไม่สบายทั้งกายและใจ ก็รวมกันเรียก”ทุกขเวทนา,” ท่านเอ๊ย..ทรัพย์ที่มีค่าของท่านเรามีมากมาย…แต่ขณะเดียวกันที่บ้านของเราไม่มีพระอรหันต์เหมือนบ้านท่านนะ…ควรภูมิใจในการเกิดบนโลกแห่งธาตุ4 ที่สมบูรณ์ที่สุดเถิดท่านทั้งหลาย…

กายเป็นรูป รูปไม่ยั่งยืน..ใจเป็นธรรม..ธรรมยั่งยืน ส่วนธรรมจะเป็นอะไร ท่านผู้รู้ย่อมเข้าใจนะ

พระภิกษุ1รูป ถวายทานท่านได้บุญ พระภิกษุ3รูปถวายทานท่านได้กุศล พระภิกษุ5รูปขึ้นไปถวายทานท่านได้บารมี สติปัญญาเหนือสังขารธาตุเข้าถึงสังขารธรรมได้มหาบารมี ดับสิ้นอุปกิเลสา ได้หลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งมวลนะท่าน

กฐินจุลมณีโชติ สามารถจะปลด ทุกข์อันเกิดจากวิบากกรรมเก่าได้ สร้างเป็นมหาบารมีได้

อยากให้ท่านทั้งหลายตรึกตรองดูเถิด เหรียญ 10 บาท พ.ศ.2555 หากใครมีก็เก็บรักษาเอาไว้ให้ลูกหลานนะ ใช้หนี้ได้จ้า..