ความจริงที่ยากอธิบาย จะมีความหมายสักเพียงใด ถ้าจะชี้แจงกับชนที่มีอคติ..
กับเรา …

เมื่อต้องลงมือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามใจปรารถนาของตนเอง หลายคนกังวลเรื่อง ความคิดเห็นของผู้อื่นมาเป็นอันดับต้นๆ..

ผมอยากมีวาจาสิทธิ์ครับหลวงปู่…อืมมม..( ก็ดีนะ วาจาศักดิ์สิทธิ์..) หลวงปู่ตอบ..พรางพยักหน้า ในคำพูดของลูกศิษย์ที่ท่านได้ตั้งใจให้เป็นตัวแทน ในคราสมัยที่ท่านละสังขาร จากโลกนี้ไป….

กายกรรมมี 3 นะลูกเอ๊ย วจีกรรมมี 4
นี่คือปัญหาของคนส่วนใหญ่ และก็เป็นภัยมาสู่ตัวของเขาเอง…การที่เราจะพูดเราย่อมมีจุดหมายในการพูดเช่นเดียวกันกับการที่เราจะกระทำสิ่งใดๆ

นกกระจาบตัวผู้เที่ยวหาอาหารมาให้แม่นกและลูกนกกระจาบ ที่รออยู่ที่รังรักที่เขาทั้งคู่สร้างขึ้นมาร่วมกัน..เป็นธรรมดาในการแสวงหาของกินเพื่อความเป็นอยู่ทางกาย หลายครั้งก็ผิดหวังกลับมา และครั้งที่ผิดหวังเหล่านั้น ก็ทำลายความมั่นใจของผู้หาและทำความทุกข์ให้แก่ผู้ที่รอคอยด้วยการฝากความหวัง..คำร่ำลาทุกๆเช้าก่อนออกจากรังไปหาเหยื่อ…หนึ่งในนั้นคือการให้ความหวังแก่ผู้ที่เฝ้ารอคอย…คำกล่าวหลายๆคำหลายประโยคก็สร้างกรรมทางวาจาขึ้นมา จนต้องตายตามกันด้วยอธิษฐานขอให้ได้พบเจอกกันอีก…เหมือนนกกระจาบตัวผู้ที่ต้องกระโดดเข้ากองไฟด้วยคำอธิษฐาน ตามหาเมียรักและลูกน้อยที่ตายในรังเพราะไฟป่า…

ลูกเอ๊ย..จะเอ่ยถ้อยความใดๆ.อย่าลืมนึกถึงกฎแห่งกรรมโดยวิบากด้วยนะ…เธอจะต้องทำความเข้าใจในกรรมบททั้ง10ข้อ เสียก่อนนะ

นั่นก็ได้แก่ กายกรรม 3 วจีกรรม 4 และมโนกรรม 3 รวมแล้วเป็น 10ข้อ เราเรียกว่ากรรมบท 10 นะลูก

วาจาเราจะศักดิ์สิทธิ์ได้ต่อเมื่อเราเข้าใจสัจจะธรรมของโลก เรียกอย่างนึงว่า ไตรลักษณ์นะลูก

งดกล่าวเล่าเรื่องราวที่ไกลจนเกินจริง..งดอ้างอิงสิ่งใดๆที่ไม่ใช่ตัวตนของเรา…งดเอาอารมณ์มาเป็นใหญ่เวลาพูด งดพิสูจน์คนอื่นด้วยการลองใจ งดๆๆท่องเอาไว้ให้ขึ้นใจ คิดอะไรเราไม่พูดคนอื่นไม่รู้นะลูก มิตรภายในคือดวงใจของเราเอง มิตรภายนอกจะมีได้ หากวจีกรรมที่เอื้อนเอ่ยไพเราะและเหมาะสมนะลูก….

นั่นแหละวาจาสิทธิ์ นะลูกจงจำไว้ แล้วเริ่มลงมือปฏิบัติตามนะลูก…

จุลมณีโชติ…สาร์นธรรมสู่ลูกหลานชาวเมืองแก้ว ทุกคน…