เสนาสนะกับพระภิกษุสงฆ์
นุ่งลมห่มฟ้า..ใช้หนังหนา..ต่อสู้ดินฟ้าอากาศ
แต่หนังมนุษย์นั้นบางไม่หนาต้องอาศัยเสื้อผ้าและเสนาสนะเรือนบ้านเพื่ออาศัย พระภิกษุสงฆ์เป็นเนื้อนาเพื่อประชาได้อาศัยอุทิศส่วนบุญกุศลให้หมู่ชนที่วายปราณ

การอนุเคราะห์สังขารธาตุเพื่อบำรุงการประพฤติปฏิบัติเสริมสร้างสังขารธรรมอันปราณีต เพื่อสืบสานต่อเนื่องเรื่องคุณงามและความดี ยึดจารีตประเพณีเอาเป็นหลักนั่นคือกิจพระภิกษุสงฆ์มุ่งจรรโลงนำพาสาธุชน ให้พ้นบ่วงห้วงเหว อเวจีจิต..อเวจีใจ..นั้นแล

กาลคราสมัยนี้มีกองบุญมหากฐิน..
นามจุลมณีโชติ มหากาฬ ตั้งปักปวารณา เป็นมหาจุลมณี..ที่ครูบาอุปัชฌาย์ท่านสั่งเสียไว้ให้จัดตั้งสร้างขึ้นในชาติภพสุดท้ายก่อนวายชนม์…

เราและเหล่าหมู่ชนทั้งผองได้ร่วมจองตั้งปักปวารณาต้นกฐิน จุลมณีโชติ มหากาฬ..
เอาไว้ ให้โชคชัยจงบังเกิดใน 8 ทิศ ให้มวลมิตรร่วมทั้งผองทุกๆกาลทุกๆสมัยได้อานิสงส์ครบทั่วกัน จึงขอเชิญท่านทั้งหลายทั้งชายหญิงจากเมืองฟ้า พร้อมเมืองแก้ว..รวมเมืองแมนสรวง ได้รับทราบพร้อมอนุโมทนาสาธุการ พร้อมเพียงกัน

กำหนดทอดกฐินจุลมณีโชติ..ในวันที่ 10 ตุลาคม 2563 เป็นกำหนกการอย่างแน่นอน

สถานที่ปักปวารณากฐินนั้นใช้สวนธรรม เหมยฮัว เพื่อรวบรวม