“มูลกัจจายมีความหมายนะเกลอ..เอ๊ย..”

เราไม่ปรารถนาเพื่อชนะสิ่งที่อยู่ภายนอกหรือนอกเหนือจากดวงจิตดวงใจเรา เราไม่ปรารถนาเพียงเพื่อเครื่องฉาบทาในการดำเนินชีวิต เราไม่เคยไปยินดีหรือยึดติดคิดเอาแค่สักเพียงคำนิยมชมชอบจากผู้อื่น เราสดชื่นในศีลธรรมโดยวิบากกรรม

วันต่อวัน คือคำพูดที่มีความหมายในอารมณ์หนึ่งเท่านั้นไม่ใช่ทุกๆอย่างในชีวิต แม้แต่อาหารประทังชีวิตเรายังตกแต่งให้น่ากิน และหลายครั้งเรายังเปลี่ยนรสชาติและเมนู….

ผู้ให้ที่เข้าใจในสัจธรรมของโลก ย่อมไม่บ่นเพ้อในการให้ของตนเอง….

มูลกัจจาย นั้นทำให้เรารู้ความคิดความอ่านของตนเองและเห็นต้นเหตุและที่มาของสรรพสิ่งและสรรพสัตว์ อย่าได้ไปถือยึดเอาสิ่งของภายนอกแม้แต่ตัวบุคคลมาเป็นที่พึ่งแห่งตนเลยเกลอเอ๊ย….

” ในฝันของแต่ละคนจะบอกเหตุผลของเขาเอง”
สหธรรมมิกะราชา เทวราชกุญชร ฝากสาร์นแด่สหายในต่างภพภูมิ….