ซื่อสัตย์เหมือนหมา..หนังหนาเหมือนวัวควาย
จ่อมจมเหมือนคนโง่เขลา มัวเมาเหมือนคนบ้า
และปัญญาอ่อนเพราะอุปทาน

เธอจำไม่ได้หรือสติปัญญาไม่มีกันแน่เรื่อง
ของเราและเรื่องของโลกธรรม

ชาวนาผู้โง่เขลา นั่งคอตกเพราะควายป่วยไม่สามารถจะไถนาได้ และเทวดาผู้มีฤทธิ์ก็เมตตามาช่วย แต่ชาวนาไม่ได้ขอพรอะไรจากเทวดา นอกจากบอกว่า.”..ท่านเก่งจริง ช่วยเป็นควายไถนาให้ข้าฯที “

แน่ใจว่าท่านทำคุณกับชนที่รับรู้ในคุณของท่านได้ ไม่เอาคืออยากให้ ไม่สนใจคือหมดจิตหมดใจ แล้วแต่จะเป็นไปคือชะตากรรม ท่านกินข้าวทุกวันไม่ได้กินหญ้าเหมือนวัวควาย คงจะเข้าใจ

เราไม่ใช่เพื่อนพี่น้องหรือแม้แต่คนที่ท่านรู้จัก
คำกล่าวของเรา มีพญาเวสสุวรรณ มีท่านขุนด่านแห่งคิชกูฏและหลวงตาแก่ๆนามพระครูภาวนาภิรัตเป็นพยาน

เราไม่เสนากับคนพาลและเราไม่ร่วมทำทานกับคนโง่เขลา ที่เหลือ ข้าวที่กินจะช่วยท่านคิดเอง…

สีนาถร บวรวงศ์ ชื่อเราไพเราะนะเพราะเราตั้งเอง ใครตั้งชื่อให้.ท่านล่ะ.คิดดูนะ

ถ้าเชื่อแล้วสงสัย อย่าให้แล้วร่ำไร เราจะไปแบบไร้คำลา สบายดีจ้า