สิ่งทึ่เธอควรได้รับจากเรานะ

ด้วยความซื่อสัตย์เธอจะสมบูรณ์ในสังคมที่ให้เกียรติและยกย่องเธอทั่วทุกทิศ…จงบังเกิดในปีนี้

ด้วยจิตใจที่ก็มีระเบียบเป็นแม่ที่ดีแก่บุตรและเป็นภรรยาที่ดีแก่สามี เธอจะได้บ้านเรือนที่สมบูรณ์ในทรัพย์สินพร้อมศฤงคารอันไม่ขาดตกบกพร่องตลอดทุกๆคราที่ได้เกิดหรือท่องเที่ยวในวัฏฏะสงสารน้อยใหญ่…

ด้วยศีลธรรมอันสมบูรณ์และบูชาคุณบุพการีหนึ่งในนั้นคือพี่น้องเพื่อนพ้องและญาติมิตร เธอจะสมบูรณ์ในสะรีระเรือนร่างอันงดงามเสมือนเทพธิดามีกายอันหอมมีเรือนผมเงางามระยิบมีรูปโฉมงามเป็นมหาเสน่ห์มี อมตะในสังขารไม่โรยรา

ด้วยเหตุแห่งศีลเป็นอมตะธรรมที่ชาวเมืองแก้วยกย่อง ใช่เลยเธอได้รูปสมบัติจากพรเมืองแก้วนะ….

พึงน้อมรับคำสั่งนี้จากเรา..ในปีนี้เธอจะมี
เรือนงามนะ ในปีนี้เธอจะได้ทุกๆอย่างตามคำอธิษฐานครบนะ รักษาศีลไว้นะ เพราะศีลจะนำ
พรของเรามาสู่เธอนะ….

อาปามะจุปะ ทีมะสังอังขุ สังวิธาปุกะยะปะ

นี่คือคำท่องกล่าวประจำตัวนะ ฉันคือ ถ้อยคำเหล่านี้นะ ให้สุขสบายดีจ้า…

สหธรรมมิกะราชา เทวราชกุญชร