ร่างกาย ไม่ได้หมายถึง ดวงจิตดวงใจ
ชายเป็นหญิง หรือหญิงเป็นชายก็มากมาย
เพราะความเป็นตัวตนที่แท้จริงก็คือความสำคัญตนว่าเป็นอะไร

ชนบางหมู่บาปมากยากแก้ไข จัญไรโสมมเวลาพูดเวลาคิดมีแต่เรื่องวิปลาสในดวงจิตดวงใจ ไร้สำนึก พวกเขาเกิดมาเพื่อสร้างบาปเวรพวกเขามี
เรือนใจเป็นไฟบัลลัยกัล มีนรกอเวจีเป็นสังคม
แม้จะนำความดีหรือเมตตาใดๆมอบให้ก็ไร้ค่า เสมือนยื่นกระดาษใส่กองไฟที่คลุกรุ่น ย่อม.
มอดใหม้ไม่เหลือสิ่งใด….

เวลานั้นมีเพียงพอสำหรับชนอีกหลายกลุ่ม ที่พอจะรับอะไรดีๆได้ อย่าเอาพิมเสนไปแลกกับเกลือ อย่าหลงเหลือเมตตาหรือไมตรีจิตเอาไว้ในอเวจีเลยนะท่าน…

ท่านได้เห็นแล้ว ว่านรกมีจริงๆ สัตว์นรกก็มีจริงๆ
ที่เหลืออยากให้ท่านลบร่องรอยที่เกี่ยวข้องกับพวกเขาแล้ว จากไปเสีย สักเพียงนั้นเอง…

วาจาจาบจ้วง กายาเกือกกลั้วเมามัวกามา จิตใจหยาบช้า นั่นแหละ สัตว์นรก อเวจี