หน้าที่ของสัตว์กับหน้าที่ของคนจะเหมือนกันได้
ก็ต่อเมื่อ คนกับสัตว์มีสติปัญญาไม่แตกต่างกันเท่านั้น

เธอกำลังแข่งกับอะไรจ๊ะคนเก่ง แข่งกับสัตว์ด้วยการแสดงพลังทางกาย..หรือว่าแข่งกับผีด้วยการสำแดงความรู้เกินความจริงที่พิสูจน์ได้ทางกายภาพ….หรือแข่งกับอุปกิเลสและสาไถยที่แฝง
อยู่ในจิตใจของเธอเอง…..

เราชื่ออะไร สำคัญมั๊ย….เราว่า..เอาเวลาไปคิดว่าเธอกำลังทำอะไรกันอยู่จะดีกว่านะ..ได้ประโยชน์โดยตรง..เราจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ..จนกว่างานเราจะแล้วเสร็จ…

ยินดีต้อนรับสู่สวนธรรมเหมยฮัวนะทุกคน…