พิธีห่มผ้าพระใหญ่หลวงพ่อโต โคตมะ ณ สวนธรรมเหมยฮัว

วันที่ 22 มิถุนายน 2563