ทุกสถานการณ์ทุกสภาวะธาตุ ย่อมมีธรรมชาติเป็นสัณฐาน ย่อมมีอาการที่ผสานผสมส่วนของดีกับชั่ว..ของทั้ง 2 อย่าง เป็นธรรมชาติของโลกนะลูกเอ๊ย…

ทานตะวันเป็นเพียงชื่อ แต่ดวงใจเป็นสภาวะ
อย่าเพียรเอาชนะผู้อื่น จงเพียรชำระจิตใจตน..
ผลของความดี คือความสุขนะลูก ทางกายสบายธาตุ ทางวาจาเสงี่ยมเจียมตน..ทางจิตใจนั้นสุขล้น เพราะไม่เป็นทาสอวิชชา ปัญญาชน ท่านฝึกฝนแต่สิ่งนี้เป็นประจำๆ

เอ๊า..อดเอาๆแฟนคลับหมอลำเฮา..ตอนหน้าได้ฟังแท้ๆ มือสังหาร..
เอ๊า..นอนเว็นพี่น้อง..กินข้าวแล้วให้นอนเว็น ซะล่ะล้า….