เพราะมีหัวใจไม่แข็งไม่อ่อน ทุกบททุกตอนเหมือนดังละครชีวิต เพราะพรหมลิขิตสร้างบัญฑิต เพื่อสานต่อเรื่องราวเป็นตำนาน สักเพียงแต่เพื่อเล่าขาน..
เป็นตำนานว่า “บัญฑิตทราม “

ใช่นี่คือคนลวงโลก ท่านพึงจำเอาไว้ เขาไม่มีอะไร
นอกจากปากที่พูดดี..เขาเป็นผู้ย่ำยีกาลสมัยในพระพุทธศาสนา..เขาเป็นชนที่มุทะลุไร้สติปัญญา พึงอย่าเสวนาสมาคม…

คำบอกเล่าเรื่องราวของเรา..คือความจริงนะเธอ..
เราไม่มีอะไรหรอกจ้า

เพียงแต่อยากขอฝากคำกล่าวสั้นๆว่า

” ถ้าจะมีดี..ใครกันจะเป็นคนบอกและยืนยันความดีของเรา”

เราเลือกที่จะเดินหันหลังแล้ว..เราเลยไม่แก้ต่างเรื่องคำกล่าวขวัญเราจากผู้คนที่ไม่รู้จักเรา…

“แกะดำ บัญฑิตทราม คนขวางโลก”