โลกนี้มีหลายอย่างที่ยากอธิบาย แต่ทว่าคำอธิบายหาได้สร้างประโยชน์ใดๆเลย..หากแต่สักเพียงแค่แสดงว่าอย่างนั้นอย่างนี้…

ตัวตนคือความรู้สึกอันแท้เฉพาะตนนะท่าน….
เหตุผลย่อมมีประโยชน์หากใช้เพื่อพิจารณาตนเองจ้า…ไร้ค่านะถ้าเพียรเพื่อชี้แจงต่อผู้อื่น…สดชื่นในศีลธรรมเป๋นอย่างไรเล่า ?

เธอจงสดับสรรพสำเนียงแห่งเราเถิด สมณธรรมกัลยาณมิตร ว่าด้วย “เหตุอันนำพา.”

สมณะๆกามีสีเช่นใด?..คำตอบ..ไม่ทราบพระเจ้าข้า…ถูกต้องแล้ว สมณะ..นี่คือคำตอบที่สมบูรณ์มากมายนะ สมณะ…
เหตุใดพระเจ้าข้า..คำตอบจึงเป็น ไม่ทราบ.
พระเจ้าข้า….

พึงสังวรณ์ในโสตเถิด..ด้วยสติปัญญาอันชอบ..

วัฏสงสารคือการเวียนวนเทียวเป็นเที่ยวเปลี่ยนแปลงไปโดยตลอดหาที่สุดมิได้…ย่อมไม่มีสิ่งใดยืนยันได้ว่าเป็นเช่นใดนะ สมณะ…🌲ต้นไม้นั้นมีลำต้นตระหง่านให้มองเห็นแต่สักเพียงส่วนหนึ่งยังมีอีกหลายส่วนยังไม่ปรากฏชัดด้วยตาเปล่า ทุกๆเรื่องราวก็เช่นเดียวกัน ย่อมมีหลายส่วนที่ยังไม่ปรากฏชัดเจนให้แน่นอน…เธอพึงยึดสรณะนี้เถิด…

สัพเพสังขาราอนิจจา สัพเพธัมมาอนัตตาติ…
ไตรลักษณ์นี้ย่อมเป็นสรณะอันพึงยึดไว้เพื่อยังความไม่ประมาทนะ สมณะ…

ท่านมาถูกที่แล้วนะ…เราจักกล่าวโดยสาร์นดังนี้..

ศฤงคารใดๆย่อมประดับในเกียรติแห่งผู้สมบูรณ์ในบุญบารมีศฤงคารนั้นพึงสำเร็จแด่ท่านนะ….

โลกธรรมนั้นเป็นสักแต่เพียง อิฐอารมณ์และอนิฐารมณ์สักเพียงเท่านั้น..อย่าพึงโอบกอดอารมณ์ทั้ง 2 ส่วนนี้เลย คือ พอใจ กับไม่พอใจ

” ที่ไกลคือไม่มี ที่มีคือไม่ไกล..นะ “
“ที่ใช่คือไม่เหมือนที่เหมือนคือไม่ใช่ “
“จุดหมายคือที่ยืนอยู่เส้นชัยคือดวงจิตดวงใจนะ ท่านสมณะ…ขอให้โชคดี จ้า…

พ่อแม่คือที่มา สติปัญญาคือที่อยู่อาศัย..ส่วนที่ไปนั้น..ไม่มี พิจารณานะอย่างนี้ๆๆๆๆๆๆร่ำไปๆๆๆ

เอ๊า..เซิ๊ญ ไปบวช สั้นแล้ว..ซะล่ะล่า…555328