ยามเดือนสามเดือนสี่มีแต่แนวม่วน..กินเหล้าจนล้มไหง่ถ่วน..บ่มีมื้อเบื่อ..บาดวาฮอดเดือนห้าเดือนหก..คอตกเต๊ะเซะ..เหลียวแนมเบิ่งผู้ได๋กะบ่.ต่างจากกัน..เอ๊า..มาพวกหมู่เฮาสิพาไปหากินหาอยาก.
.คักตั้งแต่ซูมพวกลูกดก..จกถงไหว่ๆ..ฮ่วยมาให้ยืมแนใบไร่ใบนา .สิ.เอาไปเข้าธนาคาร.
.มาผลาญกันอีก .พอสิได้ติดปีกไปหน้ามาหลัง..
ให้หมู่เจ้าจงฟังแล้วจำจื่อเอา..พู้นล่ะ..ข้าวขึ้นเล้า..จั่งเอาไปใช้ธนาคาร..นี่บ่ แม่นตำนาน นิทานเว้าม่วน…เว้ามาเมิดนี่กะเพื่อเชิญชวน ให้พี่น้องเฮาคิด…บ่แม่นว่าฟ้าฝนวิปริตดอกท้าว..อย่าไปกล่าวตำหนิ..แนวไกล..
หย้อนวาเฮาอยากได้แข่งร่ำแข่งรวย..หย้อนวาในหัวใจบ่เคยคิดอิ่ม..บาดยามกินกะเทิงโชว์เทิงอ้าง…
เป็นฮอดซูมแม่ฮ้างพากันแข่งหาผัว..เป็นฮอดซูมเจ้าหัวทำท่าทำทาง..วางมาดปานวาเผิ่นเป็นดาราพระเอกยอดฮิต

เบิ่งบาดวายามนั่ง..กะบ่เอาหำเอาคย…ซูมแม่หญิงกะโสถิ่มบ่ใ่ส่ฮอดซ่งใน..พากันแข่งแนวจัญไร โชว์ดากอ้างหี…นี่ล่ะแนวอัปรีย์ฟ้าฝนบ่หลั่ง…

สุดท้ายกะพากันมานั่งติหน้าติหลัง…ติผี..ติเทวดา..ติฮอดองค์ราชาพระคุณจอมเจ้า..ให้พากันคิดเอาวาสมควรบ่..สิพากันสร้างก่อแต่เวรแต่กรรม..

เหลียวหาเบิ่งศีลธรรมบ่มีพอข้อ..บาดสิตายจั่งยกมือจ้อก้อเทิงหมอบเทิงคลาน..ปากจากล่าว..ยอยกขอโทษขอขมา…อภัยให้หมู่ผู้ข้า..แนพ่อพญายม..

อ้มเอ๊ยอ้มญาพ่อศรัทธา..บาดนี่สิขอลา.ไปหา
หรอยลัก..ซูมแม่ฮ้างผัวลืม…ซุมผู้สาวที่ถือสากปากกล่าวธรรมะ…ซุมเจ้าเวรนายกรรมระยำโกงชาติ..ซุมเอาโรคฝีดาษ..มาเว้าตั๊วะหมู่…ซูมอยากเป็นคุณครูแต่ความฮู้บ่มี…ซุมอยากเป็นผู้ดีหาติหากเปรียบ..

ซุมกระทบกระเทียบเว้าเปรียบเว้าเปรย..ซุมม้างเฮือนม้างซานยุยงลูกเมียผัวเผิ่นให้แตกสานะโม…
สุดท้ายแม่นซุมกินข้าวโตแล้วไปหาโสความเผิ่น..

เด็กหญิงน้อยๆทาแป้งเปิ่นเวิ่น..นั่งอ่อยห้อยขาทำท่าเชิญชวน..ผู้เฒ่าลามก..นี่จั่งแม่นมันตกปีวิปลาส ปีขาดฮีดคอง เว้ามาดน..เดี๋ยวซุมพวกจองหองสิพากันก่นด่า…ผู้ข้ากะเลยสิขอลา.สาก่อนคราวนี่…

พู๊นล่ะ..บาดที่นี่..ยามขะเจ้าเผลอ…เฮาจั่งพ้อกันใหม่เด้อ.ซะล่ะล่า..โอ๊ะๆๆลืมคาว..วาสั้นว๊า…ซำบายดี…จ้า…..