วันเวลาไม่มีอะไรนานเลย..เพียงแต่ขอให้มีจิตใจที่เข้มแข็ง..เพื่อเผชิญกับทุกอุปสรรค..นะเธอ…

วัฏฏะคือการเวียนวน..สักแต่เพียงเรื่องของสรรพสิ่งที่เป็นเพียงภายนอก..แต่ดวงจิตดวงใจของเราอย่าวกวน..ด้วยอุปกิเลสอนุสัย..ยังไรเสีย
ก็แคล้วคลาดจากเหล่ามารทั้งหลาย….แน่เทียว

เราไม่ได้ปลอบใจนะ เราบอกให้ทำตาม…ทำตามนี้นะ..ที่เหลือมอบให้เรากับพระกาฬเถิด….

เราจัดแจงเหตุ จัดแจงกาลจำแนกหมู่ชน..
ออกให้ชัดเจนเพื่อ..จะไม่เป็นการเข้าไปละเมิดสิทธิโดยชอบในกรรมของพวกเขา…คนของเรา…
เราจะไม่ดูดายหรอกนะ….

ท้องฟ้าแหงนมองได้เห็นเพียงแค่ดวงดาว..แม้ยามเช้ามีแสงทองส่องพาด..เป็นพลังงานเพียงเรื่องราวของวัฏฏะของสังสารวัฏเท่านั้นเอง…เพลงที่ฉันร้อง..ไม่ได้ปลอบใจนะ..แต่ปลุกความเป็นผู้ยิ่งใหญ่เหนือโพยภัย..จงจำไว้.นะคนดี…

มณีคือแก้ว..รัตนา ก็คือแก้ว…แก้วๆแก้ว..
แก้วแล้วแก้วอีก..นี่คือดวงใจ…

เอ้า..อดเอาๆพี่น้อง…ตอนต่อไป..ได้ฟังลำแน่นอน…สามเกลอฟังแต่เพลง..จนเว้าลาวบ่ได้แล้ว..พะน๊า.พะน่า..พะนา…เอ้า..เซิ๊ญ..ฟังเพลง..ซะล่า..ล่า…