รัศมีโชติ

ขวากหนามกั้นได้ เพียงเส้นทาง..สำหรับเดินด้วยเท้า…

อุปสรรคขวางกั้นได้เช่นกัน..หากใจหวั่นไหว…

แต่ความรักใช้ดวงใจสื่อหาใจ..ย่อมไม่มีสิ่งใดมากั้นกลาง..ทางแห่งฝัน..นิรันดร…

พรางก้าวเท้า สาวจ้ำอ้าว..เร่งรุดสู่..พรหมราชเพื่อทูล..องค์อุษามุทิตา..ทรงได้โปรดอนุเคราะห์.
.แต่สำคัญแห่งข้าพเจ้าเถิด….

สุวรรณราชๆๆ มีสิ่งใดฤๅ..ถึงได้มีนฤดลนรนาถร
โดยสำคัญ มาเช่นนี้..เล่า..

ข้าพเจ้าฯลฯ ย่อมมิอาจจะสำเร็จกิจใดๆเลยพระองค์เจ้าข้า….หากเป็นเช่นนี้…

พึงแจกแจงแถลงเหตุเถิด…สุวรรณราช..

พระพุทธเจ้าข้า..ข้าพเจ้าฯลฯ ย่อมมิสามารถ..จักสำเร็จกิจใดๆได้เลย…เนื่องอันมีเหตุอันเกินกว่าจะ..สมาคมพระเจ้าข้า….และย่อมไม่เป็นกาลอันสมควรอย่างยิ่งที่จะส่งสาร์นใดๆ สู่ ลงกามหานคร..

สืบเนื่องจาก กลียุคที่อุบัตินั้น หาได้เกิดขึ้นโดยการเวลา แต่อุบัติขึ้นโดยความเจริญของเหล่ามุทุชน..อันไร้จารีตและศีลธรรม…ย่อมไร้สรรพสำเนียงใดจะไปขัดเกลาหรือยับยั้งอารมณ์อันมีความคลุกรุ่นใน อวิชชา ตัณหา รวมไปถึง อุปาทาน อันเป็นสาไถยจริตจกร้าน ของมุทุชนเหล่านั้นได้..

หากใช้สักเพียง..พระคุณอย่างเดียวพระเจ้าข้า.. อนึ่งมีชนกลุ่มอันเคยเป็นสัจจาอธิษฐานแห่งข้าพเจ้าปะปนอยู่ในชนกลุ่มนั้นด้วย…

ข้าพเจ้า เคยตั้งจิตเรื่อง..ไร้สรรพสำเนียงและความเกี่ยวพันธ์ุกับพวกเขาพระเจ้าข้า…ด้วยเหตุนี้..
จึงใคร่จะขอพระราชทาน พระเดช โดยศาสตราวุธทั้งเจ็ดแห่งองค์ฆเณศร์ เพื่อ ปกป้องพระสงฆ์ที่มีจรรยาอันงดงาม ด้วยขอวาจาศิต อันยังเกิด ด้วยพระชินบัญชร จงกำจัดเหล่ามุทุชน ที่จาบจ้วง ด้วยกิริยา วาจา ให้มีความวิบัติไปโดยกรรม.ในครานั้นๆโดยทันที พระเจ้าข้า….

ควรมิควรก็สุดแล้วแต่พระองค์จะอนุเคราะห์เถิดพระเจ้าข้า….

หึๆๆหึๆ สุวรรณราชเอ๊ย…สุวรรณราช…เรานึกว่าด้วยเหตุอันใด…ใหนได้เพียงแต่แค่เหตุเพียงเท่านี้เองรึ…

ลงกามหานคร นั้นมีสิ่งเหล่านี้มาเป็นแต่กำเนิดแล้ว…มุทุชนเหล่านี้ เป็นวิชชาที่บัญฑิตจำย่อมศึกษาเพื่อ ยกระดับจิตให้เหนือเพื่อสั่งสมบารมี หากเราเข้าไปยินดีหรือยินร้าย..ย่อมถือว่าพ่ายแพ้ย่อยยับต่อพญามาร โดยสนธิสัญญาระหว่างการกำเนิดลงกามหานคร….กิจของเธอคือ..จำแนกเหล่าชนอันสมควรเพื่อขึ้นหลังพญาเต่าเรือน..ในกาลที่จะมีวิบัติอันเกิดขึ้นจาก ธรรมชาติ และเหล่ามนุษย์ มุทุชนเหล่านั้น..นะสุวรรณราช…เอ..รึ..เธอบังเอิญไปเห็นอะไรที่..ไม่เกี่ยวกับเรื่องกิจ..เช่น..ดวงใจแห่ง.ตนเอง..555

จันทรา รัศมีโชติ เพราะดีนะนามนี้ ใครตั้ง
นามนี้รึ..ท่าน…5555

เอาล่ะเราเพียงเย้า ให้คลายจริงจังเพียงนั้นเอง..ไม่มีอะไรหรอก หึๆหึ…555

เราขอให้ประกาศิตนี้ เป็นมงคล แด่บุปผานาม
นิรันดร์ นะ…น้อมรับเถิด สุวรรณราช..
“ก้าวเท้าย่ำได้ถ้ากายเธอมี..และสมบูรณ์ดีไม่เจ็บป่วย”

นิรันดร์ ไม่ได้อยู่ภายนอกนะจ๊ะ นิรันดร์อยู่ภายในนะจ๊ะ ส่วนที่เหลือ ก็ต่างคนต่างคิดนะจ๊ะ…

กิจนี้ลุล่วง..ท่านและนิรันดร์..จะไร้ความเกี่ยวพันธ์ในทั้ง3 โลก 3ภพ นะ เราจะมอบเป็นรางวัล ให้โชคดีนะ สุวรรณราชๆ…..555

เอ๊า..บาดทีนี่กะ..เซิ๊ญ ฟัง เสียงกรน..โอ๊ะๆๆ เพลงจ้า…ขอโทษหลาย..ผุข้าเมาขี้ตา..5555555