เราไม่เคยยินดีที่มีคนชมหรือชอบ..เพราะจะเป็นที่มาแห่งความเกี่ยวพันธ์กัน…

แม้พระอินทร์ยังต้องกลายเป็นวัวควายลากเกวียน และไถนา..ถ้าใช้เมตตา..ผิดบุคคลและชนชั้น สัตว์ย่อมรักสัตว์..ตามวรรณะ..ที่นิยมแตกต่างกัน..เราหยุดสังสรรค์เกี่ยวข้องด้วยกับชนที่ไร้ความละอายต่อบาป…ชนที่ไม่รู้คุณ..สรรพสิ่งที่เคยอาศัย..ดิน..น้ำ.ลม.ไฟ.คือเรา..เราไม่ใช่บุคคลทายาทหรือผู้คุ้นเคยกับผู้ใด…แรงมากคือน้ำ ย่อมชะล้างปฏิคูทปฏิกูลได้ดี…ร้อนมากคือลม…ย่อมทำลายสิ่งต่างๆให้ย่อยยับในพริบตา….เย็นมากคือไฟ ย่อมใหลเวียนอยู่ในสรีระและสภาวะ..ต่างๆ

ไร้น้ำหนักคือดิน…เพราะจะถูกน้ำลมและไฟ กระชากลากไป อย่างไร้ทิศทาง…นับต่อจากนี้….

นี่คือ เริ่มต้น อนาคตใหม่…ลองเอาเงินที่มีเยอะๆมาป้องกันนะจ๊ะ…

ขอลาจ้า….