หมู่เอ๊ย..หมู่..เฮาบ่ได้มาแข่งกับไผ..เฮาบ่ได้มาหาความดีเด่น..เพื่อมิให้ผู้ได๋หย้อง..เฮามาปกป้องครรลองครองธรรม…เพื่อจะสืบสานต่อกาลยุคสมัย..ให้พ่อพญา เชวงองค์โลกาธิบดี โลกนาถร..

แนวมีมันบ่แม่น..แนวแม่น..มันบ่ทันมี…ศีลธรรมซุมื้อนี่..มีแต่ปากเว้าจาต่อกัน..บาดจั่งหนึ่ง..กะคื๊อ..คือ..คือสิพ้นจากโลก..คือสิหลุดจากวัฏฏะ..งวกไปทางใหม่บ่ทันดน…กะเปลี่ยนจากคนมาเป็นสัตว์เดรัจฉาน..พะนะ..พะน๊าๆพะน่า….แม่นบ่หมอ..เกลอ..และเสี่ยวรัก

เผิ่นฝากความมา..วา..ให้พิจารณา..ธรรมชาติโดยปกติแบบ
ธรรมดาๆเด้อ…เผิ่นวา..เฮือนอยู่..มันบ่ดี..เฮือน..กายมันบ่สม…เฮือนใจ..มันบ่มีพรหมแดน..ชายหญิงกะเลยนิ้ง..ใส่แต่กัน..

บาดมาเบิ่ง..ความเว้า.จาต่อยามเผิ่นอยากสมสู่.พอสิโจม..ดากดม..วาสั้น..ว๊า..ความฮักมาพอๆ ส่ำกะทอคลุมไว้..ความฮักมาอยู่นำไกล้ๆ เอาตีนเขี่ยหนี..ปานไก่กำลังจิกกินเหยื่อ…ผู้จั๋งหนึ่ง
..เทิงกอดไว้..เทิงขี้ใส่..ปานวาส้วม…นี่แล๊ว..หมอ..ความฮักสมัยนี่..พะน๊าๆพะน่า..ๆ.แม่นบ่หมอ..เสี่ยว..และเพี้ยนเกลอ….

ก้ำฝ่ายพี้มีแต่ขี้กับตด..ก้ำฝ่ายพุ้น..กะมีแต่ตดกับขี้ยามถูกใจ..ได้ตำซั๊วะ ตำป่า..มาสู่กันกิน..บาดห่ายามผิดใจ..มี๊.ตั้งแต่..ตำตับ..ตำปอด..ห่อขี้..กับตด..ป้อยเวรสาปแซ่งกัน…ดึกข้ามหลังคาเฮือน..สาดแต่แนวอัปรีย์..เข้าใส่กัน…นี่แล๊ว..ความฮัก..ความแพง..คนสมัยนี้…
นึกถึงคาว..เผิ่นผูกข้อต่อแขน..เอิ้นหา.แต่เทวดอยู่เทิงชั้นฟ้า.
.มาเป็นสักขี…ป่าว..ฮอดสัคเค..ฯ.แม่นบ่หมอ..เสี่ยว..และเพี่ยนเกลอ….

น้ำหนึ่งนั้น..เผิ่น..บอกว่า…น้ำกิน..ให้มีไว้เต็มแอ่ง..เต็มอุ๊..
.เป็นเวียกงานแม่บ้าน…น้ำที่ 2..เผิ่นกล่าวไว้..คือน้ำคำ..เสนาะหู..อย่าเอิ้นกู..ออกมึง..ยกโคตรยอแนว..ด่าเชื้อเผ่าพงษ์พันธุ์..
น้ำที่ 3 น้ำใจ..ให้มีสัจจะต่อกัน..มีความซื่อสัตย์..ซื่อตรง..จรรโลงเกียรติและศักดิ์ศรี..ผู้เมียให้กราบผัว..ยามฮอดวันพระ..ผู้ผัวให้
หย้องเมีย..ยามหล่อนยิ้มแย้ม..แถมงานบ้านการเฮือนเรียบร้อย..
ให้หย้องจาต่อเธอเด้อ..จั่งสิแม่น…บ่แม่นยามคับแค้น..กะเอิ้นด่าเชื้อแนววงศ์ เขา..มันสิอับจนต่อไปหาความเจริญบ่ได้….

น้ำที่ 4 มีความว่า..น้ำธรรม คำจาต่อบอกเทิงฝ่ายหญิงฝ่ายชาย..กะอย่าขายหน้ากัน…ให้พากันหมั่นสร้าง..บุญฮ่วมวาสนา…ขุดน้ำบ่อก่อศาลา..ไว้บาดถ้ามีมื้อ.หน้า.ชาติต่อไป สิได้มาฮ่วมฮักแพง..สั้นตัว๊ะๆๆ หมอ เน๊าะ เสี่ยว..และเพี้ยนเกลอ…พะน่า..พะน๊าๆพะน่า…

นั่นแล่ว แนวแจ้งต่อเกลอ…5555555
เอ้า..บาดที่นี่..กะขอเชิ๊ญ..ฟังลำ..ซะล่ะ..ล่า……