ยินยอม คำๆนี้มีเหตุต้องใช้เมื่อหมดสิ้นไร้ซึ่งหนทาง..นะลูก…

เครียดแค้น คำๆนี้มีไว้ประจำใจคนโง่เขลาเบาปัญญา..นะลูก..

ยอมรับ คำๆนี้มีไว้ใช้กับ ปัญญาชน..บุคคลที่ฝึกฝนจิตและระเบียบทางสังคมดีแล้ว..ย่อมจักรู้อภัยรู้ปราชัย..รู้ได้เปรียบและเสียเปรียบ..ด้วยเหตุและผล…ย่อมเป็นที่รักในสังคม..ทุกชนชั้น…

ลูกเอ๊ย…พ่อยอมรับแม้บางคราว..พ่อไม่ใช่ผู้ผิด..แต่เพียงเพื่อพวกหนู ปลอดภัยมีที่อยู่…พ่อก็เลือกที่จะนิ่งเสีย..แล้วยอมรับ…หนูก็เช่นเดียวกันนะลูก พ่อเป็นแบบอย่างมีเรื่องราวให้กล่าวถึง..
.หาใช่นิทานกล่อมเด็กนอนนะลูก

มุทุชนปะปนอยู่ นี่คือโลกอันเป็นแดนกลาง
ระหร่างภพทั้งหลาย…เรามาจากใหนไม่จำเป็นต้องเที่ยวไปไล่บอกใครหรอก แค่เราจดจำได้มีสัณฐานอากัปกิริยาที่อนุเคราะห์กันได้ก็เพียงพอแล้วลูก…

จำถ้อยความนี้นะลูก

ท้องฟ้าว่าสูงแต่ก็มีน้ำและฝุ่นธุลีของดินปะปน อยู่…
บรมครูว่ารู้ยิ่งยวด ย่อมเคยปวดรวดร้าวมาตั้งแต่ก่อนหนหลัง..ไม่ยั่งยืนๆๆ หนูจงท่องเป็นประจำ.
.คำๆนี้ ต้องใช้ในที่แห่งเดียว..คือโลกา…

นามจันทรา..เพราะว่าพ่อเปรียบให้เย็นและสุขุม ไม่ร้อนลุ่ม สกุลรัศมี นั้นก็คือถิ่นฐานเก่า..นะลูกเอ๋ย.
ส่วน สุริยะโชติ คำๆนี้ พ่อตัดสุริยะออกเพราะว่าร้อน ให้ความหมาย.คือพระเดชเป็นเหมือนเงา…
แล้วจับเอาทุกๆคำมารวมกัน..ตั้งนามนั้น
..ให้แก่เธอคราหนูน้อย..อยู่ในครรภ์..เพียง..
2 เดือน…จากนี้ไป พ่อจะป้องปกปักษ์รักษา
อย่าเหว่หว้า.. หรือโหยหา ให้อนาทรอีกเลยนะลูก

พระยาธรรมิกะมหาราชา..สุริยะเทพกุญชร..คือพ่อของเธอ….

ฟังเพลงนี้นะลูก….

สุขทุกข์ที่เกิดขึ้นโดยกรรม หนูจงน้อมรับนะลูก
สำหรับหนูนั้นไม่ใช่รับกรรมนะลูก รับภาระกิจ..สานต่อ..มวลสาร์นเหตุจากดวงธรรมทิพยะญาณ.
(ตอนนี้).เพียงเหล่ามารเขาสำแดงฤทธิ์..นิดหน่อยเอง…

พ่อได้กำหนดเวลา…กำหนด..หมู่ชน..กำหนดเหตุ..แก่เหล่ามหาราชแล้ว…จะมี..สุวรรณราช..มาคุ้มครองปกป้องภัยจ้า….คนดี…

เอ้า..บาดนี่..หมู่เฮาสามเกลอ..ฟังลำ..โอ๊ะๆๆ เว้าผิด.ขะรับ..
ฟังเพลง..พ่อลูกอ่อน..ซะ..ล่ะ..ล๊า.ๆ 5555