มองฟ้าต้องแหงนหน้า….มองดินต้องก้มหน้า..
ส่วนมองหา..ต้องแลซ้ายขวาหน้าหลัง
ที่พึ่งคนถือดี คือ พรรคพวกเพื่อนพ้อง ที่มีแนวคิดเดียวกัน..
ส่วนที่พึ่งคนดี ต้องมีสติปัญญาและสัมมาคารวะ..
ริษยา คือ รู้สึกด้อยกว่า…หมาจะเห่าช้างก็อาศัยพวก
อึ่งอ่างจะพองตัว เพราะไม่ประมาณตน..
คนจะตำหนิผู้อื่นเพราะมีสันดานทราม
ส่วนบ่างข่างชะนี..คือสัณฐานชาติตระกูล..

น้องหญิงเธอจงครองตนด้วยเหตุผลเถิด
ในทุกถิ่นฐานนั้นย่อมประกอบไปด้วยชนที่แตกต่างกันด้วยสติปัญญาและวาสนา
วันที่เป็นคำตอบของสรรพสัตว์คือวันที่ไม่มีใครเห็น แม้จะยืนอยู่ท่ามกลางฝูงชน
หมอนที่รองหัวของเขาก่อนหลับนอน จะสอนเขาเองว่า…
สัพเพสังขาราอนิจจา สัพเพธัมมาอนัตตาติ….
ความพลัดพรากความสูญเสียสิ่งของอันยึดเอาว่าเป็นของตน..
จะเป็นเหตุผลที่สอนเขาเองนะ…

ผักชีโรยหน้าทำท่าทีดี ในตนไม่มี นี่แหละคือ..มุทุชน..
ใช้เวลาที่มีเลือกสมาคมเถิด อย่าเสียเกียรติสนทนาเลย..กับ..สิ่งของอันไกลตน..
ถ้าแบ่งกันได้เรื่องบุญวาสนา คงจะหายใจแทนกันแล้วล่ะจ้า…
ในฝันคือคำตอบ..ในความรู้สึก..คือตัวตนของสรรพสัตว์..นี้แล..
ความห่วงใยจากเรา..น้องหญิง..มณีรัตนา..
(..สุวรรณราช..)