แม่นอยู่ท้าว..แนวหมูโตเว้าถึกอยู่..ปู่บ่เถียงดอก
หมูโต..มีเงิน..หมูโตมีความสุขหลาย..
กะอย่ามายุ่งมาเกี่ยวทำความฮู้จักปู่เด้อ..
มันสิติด..เชื้อขี้ทุกข์..นำปู่ไปเด้..ท้าว…
ม่องนี่ปู่สิสร้างไว้ ซ่อย..คนทุกข์ที่เผิ่นบ่ทันมี…
คนจนที่เป็นคนดีมีศีลธรรมฮู้บุญบาป ละอายเป็น แต่บ่มีเงิน..ปู่สิซ่อยเด้อ
ซูมมีแล้ว..กะพากันไปใช้เงินที่มีเด้อ..อย่างมีความสุขสา….
อย่ามาใกล้เด้อ..มันสิซวยเด้..

เทวดาอยู่นี่หลาย..เผิ่นสิซังเอาเด้อ..พากัน.ไปไกลๆปู่เด้อ…
มาใกล้ได้กะจื่อ บ่ได้ดอกท้าว เอ๊ย…ส่ำนี่ละ..
ให้ท้าวสีหาเหตุกับคณะสามเกลอ แต่งนิทานตั๊วะ..หมู่ต่อ..55555

เอ้าๆหย่าวๆๆๆๆๆ หมู่เฮา ตั๊วะต่อๆๆ หล่อบ่ๆล่ะ พี่น้องสามเกลอลัดท่ง…ตั๊วะเก่งแท้ๆ..
ให้ฟังเว้า .เรื่องนิทานเด้อ….สุวรรณร๊าช…สุวรรณ..ราช..555555555555