“หากยึดเอา..ภาษาพูด.ให้พึงพิจารณาที่มาของอุปนิสัยและสำเนียงนะท่าน”

ผสมอยู่ทั่วไปมีดีชั่ว..ผู้เมามัว..มั่วกามไร้เหตุผล..เอาเวลาที่มีอยู่มาตั้งบวกลบพิจารณา..อย่าได้เสียเวลา สาธยายกล่าวสำนวน..ชนบางเหล่า..ที่มาเขาไม่ใช่คน..หากเป็นได้เรียกว่าคน..มีเพียงร่าง..ในจริตมากสาไถยไร้ศีลธรรม..สร้างบาปกรรมก่อเวรเพิ่ม..ไร้ยางอาย..

สุวรรณราชไม่ใช่ปราชญ์ ผู้รู้รอบ.หากแต่เพียงเรื่องผิดชอบและชั่วดี.เราแยกแยะ..เวลาน้อย..ให้เลือกเฟ้น..รวมเล้นหลีกเหล่าชนพาล เพราะป่วยกาลเพื่อชี้แจง..ถ้อยแถลงแจ้งในความ..

ลบทุกครั้งเมื่อพลั้งปากกล่าวทายทัก..ยกทุกคราเมื่อเจรจาถ้อยความด้วย คือดวงจิตให้เหนือเพื่อหลีกหนี…วางของเก่าที่เคยร่วมหากเคยมี..หนี้ของเราหากมีได้คือเวรเก่า..ที่พวกเขาทึกทักเอา..ไม่ใช่กรรม….

หมาเห่าช้างพร้อมกรรโชกเพราะมองเห็น.ไม่จำเป็นอย่าเดินผ่านบ้านฝูงหมา..อุปปะๆๆคือที่มา..ของขันธะสันดานของพวกมัน…

เราจะปรารภ กิจดังนี้..

ยกจิตด้วยภาวนา สร้างศรัทธาด้วยเมตตา..
อนุโมทนากับคนดี..และหลีกหนีเหล่าคนพาล..ด้วยการให้ทาน..เพียงเครื่องย้อมหลอกของภายนอก เช่นเงินตรา….

ไม่ทำนายหรือแจ้งเหตุอันจะเกิดในกาลหน้า..สักเพียงส่งข่าวสาร์นสู่ปวงชน..ชาวเมืองแก้วรวมเมืองฟ้า ไม่โต้ตอบให้ความเห็นแก่ผู้ใด.ที่ไม่เกี่ยวข้อง..
ปิดช่องทางทุกๆด้าน แล้วเพียรหมั่นภาวนา..

ส่วนทรัพย์สินอันอาศัย เช่นปัจจัย มีทรัพย์สิน..พญาเต่าเจ้ากองทรัพย์ชื่อนายทองกับนายเพีย..จะนำส่งในภูาวนา..อย่ากังวล..

ผู้เกี่ยวข้องให้นับเอาเพื่อนและพี่น้องที่ร่วมเกิด..
นับคู่นอนหลับร่วมเป็นคู่ดุนาหงัน ให้ป้องกันพวกเขาด้วยภาวนา..ต่อกาลหน้าเดือนตุลาฯจะมีข่าวเรื่องราวเพิ่มของโพยภัยสาธารณะ…

โปรดจงยกเรื่องโภคทรัพย์..เครื่องแลกเปลี่ยนให้นายทองกับนายเพีย..

บักสีหาเหตุ..ฝากมา..ให้บอกว่า…สิพาปราบซ้างหมูล้าน..ขึ้นนั่งเมือง..แต่บ่..เอา..นางเขียวค้อม..บ่ซ่อย..บักพญาขอม..55555555