อีกา4. ตน

ฉันเป็นกา..มีสีขนและปีกเป็นสีดำ..เพียงภายนอก..เอาขนออก หนังข้างในยังสีขาว..เธอมีศักดิ์เป็นมนุษย์..ขาวผ่องผุดที่สีหนัง..สวยงามตามลีลาและท่าทาง..สีสันและวรรณะเอาเสื้อผ้ามาห่อหุ้ม..ให้เชิญชวน..กามารมณ์..ในจริตกลับต่างสี..สวนกันสิ้น..ไร้สีขาว…
หน้าที่ฉันนั้นมารอ..พ่อของฉันเป็นเจ้าเมืองกรุงลังกา…ท่านบอกฉันมา..รอยคอยท่า..มุทุชน..ที่หยามย่ำเหยียบ..คุณธรรม..ด้วยเงินตรา..
สุวรรณราช คือชื่อของเราทั้ง..4..ตน..ลมกับไฟ..จะจิกที่ดวงตา..ของพวกเธอที่ทุศีล..ดินกับน้ำจะกระชากดวงใจ..และสมอง..เปลี่ยนเป็นหนอนมาชอนไช…พวกเธอจะเน่าเหม็นนอนกอดกัน..จนวันตาย…
เพราะทำร้ายแก่นธรรม..ในสมัย..อริโยๆอริยะๆ..เมตไตรโยๆ….ศรีฆเณศายะ..มหากัสโป..เทวะราชกุญชร.คือพ่อของกู..สูจง…จำๆๆๆๆๆ