“สัญลักษณ์ที่เปรียบเสมือน..เครื่องเตือนจิตใจ..ในวงกลมที่ว่างเปล่า.”

ธรรมชาติ..ย่อมมีสมดุลเป็นคุณลักษณะ..ความสมดุลย่อมเป็นเหตุแห่งความสมบูรณ์..เสมือนต้นไม้ใหญ่แผ่กิ่งก้านใบหนา..พร้อมดอกผลที่อุดม..เป็นประโยชน์..แก่สรรพสัตว์น้อยใหญ่ได้อาศัย..เรียกอย่างหนึ่ง..ว่า..”กัลปพฤกษ์” ที่ไม่มีวันเหี่ยวเฉา..ยิ่งเด็ดกินยิ่งออกผลมากมายเพิ่มขึ้นทวีคูณ…ไม่มีวันหมด..เสมอเทียบเท่าดวงปัญญา..พระอริยะ..ผู้อยู่เหนือโพยภัยพิบัติทั้งมวล..นี้แล..คือพระธรรม…

ย่อมไม่ปรากฏแก่หมู่ชนที่ไร้..ศีล..ธรรม..นั่นเองคือที่มา..แห่ง..16. ข้อคำทำนาย…