อะไรที่ผ่านเข้ามาใกล้เรา ไม่ว่าสิ่งเรานั้นจะมีทีท่าเช่นไร จะเต็มได้ด้วยสาไถย หรือว่าไร้สิ้นสติปัญญา หรือว่าไร้การศึกษา ทำทีท่า เหมือนคนป่า ใช่ว่าสิ่งเหล่านั้นจะกระทำอะไรเราได้ น้ำใจเป็นสัจจะธรรมที่เรามีให้ไม่เคยแห้งเหือด แต่ใช่ว่าจิตใจที่ดี จะไม่มีอะไร อย่างน้อย เราก็มีคนรักเราแท้จริง ด้วยความซื่อสัตย์ จากการมีน้ำใจ เกียรติ์ของเรามีศักดิ์ศรีเรามากพอ ย่อมไม่ก้มหรือโน้มลงไป ให้กับชนที่เหลือขอ ไร้สำนึก มาแอบแฟงทิ่มแทงเรา เรามีดี ที่เห็นอยู่ทั้งหมด แค่ หลอกโจร ยังมีอีกมากมาย รอจัดการโจรร้ายที่ไร้ยางอาย ลงขุมนรกเพื่อรับกรรม ให้ครบ ทั้งชายและหญิงเสียก่อน เราจะบอกว่า ทรนง ของเราเป็นเช่นไร