ปฏิกูลที่ อยู่ภายในแม้สกปรก แต่เพราะเกิดจาก สันดาบ..ของระบบ..การทำงานภายในของร่างกาย ย่อมถ่ายเทได้โดยธรรมชาติ ด้วยกาลเวลา…
แต่ว่า..จิตใจสกปรกตกต่ำนั้นเป็นสันดาน..ย่อมติดอยู่ชั่วกาลนาน..แม้ตายไปเป็นผีก็ยังเป็นผีหลอก
ไร้คำอธิบาย เรื่องเปรียบเทียบ…สิ่งเดียวที่ทำได้คือ..อย่าให้มีโอกาส มาใกล้เราก็พอ…