จิตใจโสโครกสกปรก.หยาบโลน..ต้องลูกโจรกับนางกาลิณีเท่านั้น….ถือดี..ด้วยปาก..แต่ยากด้วยใจ.ทราม..
หมาเลียหน้า.เพราะเข้าใจว่า..คนชอบ
แต่คนเลียแข้งเลียขา..คิดว่าหมาน่าจะมีค่ากว่า.คน..เพราะจิตใจไม่สัปดน..จะมาสอพลอ
เลียขาแข้งคนอื่นทำไม…มืมีอ..แต่ปัญญาไม่มี..
แรงดี..แต่โง่เขลา..
จะเอาอะไร..ไป..หาคุณค่า..หมาสวยในสายตา..หมา..วัวสวยในสายตา..วัว..
สัตว์นรกสวยในสายตาสัตว์นรก…
เธอสวย..ในสายตาใคร..
จำเอาไว้นะ..ไฟใหม้บ้าน..แค่เผาใม้..ไฟนรกใหม้.
จะเผาใจ..สัตว์นรกทั้งเป็น..นอนให้หลับนะ..แล้ว.ฝันให้ได้..นั่นแหละ..ทางรอด..นรก..
เราส่งเรื่องอบายไว้..แต่พอเหมาะเช่นนี้..
.นับแต่นี้..เราจะปิดประตูกล..ที่เหลือ..ก็ปรึกษากันนะ….