สมบูรณ์ดี.ในอกุศล..มีแดนเกิด..ในเปรตะภูมิ..ย่อม..มีทุกขเวทนา.ตามลำดับ..มีอเวจีเป็นที่สุด..มีการเปลี่ยนยุค..เปลี่ยนสมัย..ถึงจะมี
โอกาศ.ได้เกิดใหม่อีกครั้ง…นะจ๊ะ อย่าเอามาล้อเล่นหรือพูดขู่กันนะจ๊ะ..หลวงตาหลวงปู่หลวงพ่อ หรือพระสัมมาสัมพุทธะ..กล่าวนั้น..มีเหตุมีมูลนะจ๊ะ..
ภูมิเปตรนี้..เราเรียกว่าบาป..บริสุทธิ์..จ้า..
ไม่สมบูรณ์ดีในกรรม..อกุศล..เรียกอย่างนึงว่า..ถูกครอบงำโดย อุปกิเลส…และอนุศัย..คืออินทรีย์..มีพลังมาก..กล่อมจนสร้างบาปกรรม…หนักสุด..คือ..เปรตะภูดิ..เราเรียกพวกนี้ว่า..อสุระกาย…
มี.บาปกับบุญพอๆกัน..เหมือน..เรื่อง.พระนางโรหิณี..ที่ริษยา.เขาจน.สร้างบาป..ขนาดใช้เวรจนหมดแล้ว..เกิดเป็นเจ้าหญิง..ยังมี..ความน่าเกีลยดทางกายมาขายหน้าตนเองเวลากลางวัน..พอตกกลางคืน..กลายเป็น.นางฟ้า.แม่เนื้อทอง..สำหรับผู้ที่ปากปราศรัย. ใจริษยา..หาแต่ของไม่ดีของ..
ผู้อื่น..สดชื่น. เวลาได้ ส่อเสียด..นินทา..ปากเป็นหมาเวลาพูด..สันดานเป็น.สัตว์นรกเวลาทำ..นั้นแหละ..เวรกรรมที่ได้รับ..คือ..เปรตะภูติ..พวกนี้จะเกิด.หลายที่..พร้อมๆกัน..เวลาทำให้เราเห็น
เป็นหลายรูป แม้หนึ่ง.ใน อทิสมานกาย.
ก็คือเขา…พวกเขาคือ บริวาร..เทวทัติ..
ย่อมมีความปรารถนา.ให้เกิดความวุ่นวายและ
เปลี่ยนยุค..เพราะศาสดา.ของเขาอยู่ใน..
“อเวจีมหานรก.”.พวกเขา.ตามช่วยเหลือกัน…
ท่าน.แน่ใจ.จะสู้เขาได้..นั่นคือเหตุผล..ที่สร้างเพจ.ประกาศิตเทพ..ขึ้นมา.เพื่อรวมพล..ป้องกัน
.เหล่าอสูรย์..มาร..จ้า..ขอแรงๆๆทุกท่าน..
เหล่าทวยเทวา..มนุษย์..ที่มีจิตอันเป็นกุศล.
.นาคานาคี..มหาราช.แห่งบาดาล..ท่านสีศุทโธ..
ปัญจนาคา..สุจิตรา..นาคี.นรนาถร..เมื่อได้อ่าน
เรื่อของเรา..พึง.ร่วมทัพกับเราเถิด..
ธรรมิกะราชา..เทวราช..ขอ.ส่งสาร์น..