ได้เพลา. อันสมควรแล้วนะ…เราจะขอตอบข้อ.สงสัย.แก่พวกเธอ..ทั้งหลายแต่พอเหมาะ.นะ..
อบายภูมิ 4 นี้..เป็น.กรรมบท..ทั้ง 10 ด้าน.อกุศลกรรม..ซึ่งจะอยู่ขนานกันกับกรรมบท..อันเป็นกุศล..
ทุกๆกรรม..ทุกๆวาระ..นั้น.ย่อม.จำแนก..เหตุไว้.. 3 วาระ.ดังนี้..สมบูรณ์..ดี…ในกรรม..ไม่สมบูรณ์ดีในกรรม..กรรมอันเกิดจากนายเวร..ชดใช้กัน..วาระ..ของอบายภูมิ ทั้ง4 นั้น ได้.จำแนก.หนักเบา.แห่ง.วาระกรรม..ไว้.เป็น ภูมิ..หรือเรียกอย่างนึง..ว่าแดนเกิด..ในอบายภูมิ..
ผู้ที่สร้างบาปแบบสมบูรณ์.ดีในอกุศล..ย่อมเกิดในชั้นเปตร..เปตรนั้น..ไม่ใช่นรกนะ..เป็นภูมิ..คือ การเกิดชนิดหนึ่ง..มีอยู่ 5. แดน..แต่ละแดน..จะมีอุณหภูมิ ระอุ.เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ไปจนถึงแดนที่4. ส่วนแดนที่5 นั้น เราเรียกกันว่าอเวจี..มีมหาเพลิงบัลลัยกัลป์เป็นอุณหภูมิ..ชั้นนี้.เป็นชั้นปัญญาชน..แห่งบาป..เรียกว่า..บาปสมบูรณ์…ไม่มีอภัย.นะ..
ท่านใหนตั้งใจ..ไปแล้วก็ให้สมหวังนะ..ไม่ต้องทำบุญนะ ไม่มีผลหรอก กอบโกย..เข้าไว้นะ..เพราะท่านจะโชคดีก่อนตายแน่นอน..เหมือนเขาเลี้ยงข้าวมื้อสุดท้าย..นักโทษประหารนั่นแหละ เต็มที่เลยจ้าๆๆๆ😁😁😁😁😁