เบื่อหน่าย..ย้ายถิ่นฐานหนี..ได้แน่..ถ้าหน่ายและเบื่อที่มีนั้น…เป็นข้าวของ..บ้านช่อง..และผู้คน…
เบื่อหน่าย..การเคลื่อนย้าย..หนีจากไป..ย่อมไร้ผล..ถ้าเหตุที่เกิด..จากการคลายกำหนัด..สงัดจากกิเลส..จากจิตใจ..
รู้จริงพึ่งพิงได้.ใจเรา..รู้ไม่จริง.หนาวสะท้าน.
.สบัดไข้..ไร้ที่พึ่ง..ที่พูดมา..ลองมองซ้ายและมองขวา..พลันสลับดูด้านหน้าหลัง..มีผู้ฟังหรือไม่
ลองตรองดู..อยู่คนเดียว โดดเดี่ยว .ย่อมเกิดจากความนึกคิด..เสียจริต..เพราะริษยา.อิจฉาเขา..เอา.โทษะ.เป็นปัญญา…
.เอา.กามาเป็น.ตัวตน
.เอา..โมหะเป็นสติ.ย่อมย่ำยี..คุณความดี..พรหมจรรย์…รายล้อมรอบกายา..ย่อมเต็ม.
.ไปด้วย.หมู่แร้งกา..นกแขกเต้า.นกแสก..
พญาฮูก..เจ้ากรมการ..นายบัญชี..
นิรบาล..นั้นแล.คือ.อาการ..
ที่เป็นอยู่..ของหมู่สัตว์นรก.ผู้หลงตน..
เรา..ไม่ถือสาเอาความ..พวกเธอหรอก…เราไม่หนีห่างย้ายไปแห่งใหน..แต่ให้รู้เราสีขาว..มีเหล่าเทพ.รายรอบกาย..ก้มมองดู.รอบตัวเธอดีๆนะ
สีอะไร..พึงสังวรณ์..😃😃😃