ร้อง..อ้าๆๆๆอ้าๆๆๆเรียกว่ากา.มีสีดำ..เหตุเพราะกรรม.ในคราก่อน..นั้นป้ายสี..ใส่ร้าย.เขา..
เป็นขุนนาง..ดีๆนั้นไม่ชอบ..หลงคำชมสอพลอ..ยกยอปั้น..กินสินบน.เล่นลิ้น.พัลวัล..พูดพลิกผัน..ดีเป็นชั่วขาวเป็นดำ..นั่นแหละ.
.บาปและกรรม..ของพวกมึง..ร้องประจาน..
ขานเสียงตัว..ว่า..อ้าๆ..ที่ผ่านมา..พวกมึงหุบ.
.ตระคุบ.กิน.ทรัพย์สินเขา..เกิดเป็นคน..ลิ้นไก่มึง
.จะไม่มี..เพราะบัดสี..มีปาก..ชอบถาง.วางตัวข่ม..ผู้ทรงธรรม..นี่แหละ.กรรม..ที่.พวกมันสร้าง..ร้อง..อ้าๆๆๆๆๆ
อยู่กลางเมือง…คำกล่าว..นี้..นาม..กูมี..ว่าเจ้ากรมฯ..