การสื่อสาร..นั้นเป็นที่มาของเนื้อหาเรื่องราว..เธอจงทำความเข้าใจในการสื่อสาร..เพื่อรู้ที่มา.ของเจ้าของภาษาเถิด..ว่าเขามาจากแดนใด..ในตอนนี้เราขอกล่าวถึงภาษา.สัตว์.ในอบายภูมิ.ทั้ง..4. หากมีภาษาใด.ที่สิงอยู่ในจิตใจของเธอให้..พึงรู้ไว้เธอเถิด ว่า..นั่นคือ..ชาติกำเนิด..ในอนาคตของเธอเป็นแน่นอน…เธอยังมีเวลา..เพราะยังไม่ตาย..แต่..อยู่ที่วาสนา..หรือบุญของเธอแล้วล่ะ..ว่าจะแก้อย่างไร…
เปตรใช้เสียง..วีด.กรีดร้องโหยหวล..เป็นภาษา..
อสุรกาย..ใช้ท่าทาง..ทำลายเกี้ยวกราด..คำราม..
สัตว์นรก..เย้ยหยัน.ลบหลู่…กลับกลอก..กลั่นแกล้ง..สาปแช่งจองเวร.เอะอะโวยวาย….
สัตว์เดรัชฉาน..ล่อหน้า.ล่อตา..เลียนแบบ…แอบแฝง..และ..ตะโกน..เสียงดัง..สร้างอำนาจ..สำแดงพละกำลัง.กัดแก่งแย่งชิง…
4. ภาษานี้ แนะนำว่า..พึงหยุดเจรจา.สมาคม..แม้กระทั่งกรวดน้ำให้ย่อมไม่ได้ประโยชน์ใดๆเลย…
กรรม..มุนา.วัตตะตีโลโก ต้องเป็นไปตามนั้น..
นั่นแหละสิ่งที่ทำได้…เพราะภาษาทั้ง4 นี้ เป็นบาปกรรม..แก้ไม่ได้..นะ..จ๊ะ เราขอปิดประตูกล..อบาย4 ไว้เพียงนี้..ให้รู้ว่า..เมื่อ สิ้นเสียงของเรา..ไฟนรกจะติดครุโชน ขึ้น..โดยไม่มีวันสิ้นสุดอีก ลาก่อน.นะ.หนูๆ 😁😁😁😁