เฮือนเฮา..อยู่..บ่ไกล..ด๊อก..แล่ง..ส่ำ.คึดพ้อวะ…
ผู้..คิดบ่พ้อ..กะ.บ่.ได้เห็นด๊อกแล่ง…
แข่งอิหยัง..จั่งยากกันแท้..กินหลายปานได๋วะ..ท้อง.นี่จั่ง.บ่เคยพอ.จักเทื่อ…หามากิน.หรือ
วาหามาถมปมด้อย..จะข้อง..จั่งได้โอ้..โชว์…สู..บ่ฮู้..จัก หมู่แร้งบ้อ..ยามมันถ่าจิก
กินซากศพ..คนซุ.มื้อนี่..เบิ่งกัน..คือ..อิแร้ง..ถ่ากินศพนี่ล่ะ..มันสิมาหวังดีหยังนำเฮา..ปานได๋..บ่เห็นมันเว้าให่บ้อ…ฮู้.ยังล่ะ..ว่า..กา.7ศพเป็นแนวได๋..
บาดทีนี่…ท่าที..กับสันดานจิต..มันคนละอย่าง.
.จื่อไว้บาดทีนี่แล่ง…มีโลดส่ำเงิน..ของย้อมใจ
.ให้ยากกันนั่น…มึงตั้งใจ.เอาแนวเบาๆ..
ที่ปู่บอกนี่..เบาจิตเบาใจ..แต่ว่าหนักกระเป๋าด้วยเงินทอง..เต็มเฮือนเต็มชาน..บ้านหลาย..จนหลงม่องนอน..คือจั่ง..ท้าว.พันตา..เผิ่นวา..เป็นหยัง..
มันจั่งแม่น..คนมีความคิด…ชั่วปานนั่นบ้อ.
..นำดมฮอยตีนเผิ่น..เป็นหมาบ้อ..โต..คือโง่แท้..
.วาซัง..มึงไปนั่งเฝ้าเฮ็ดหยัง..เวียกงานการสร้าง.มึง..บ่..มีสั้นบ้อ..แล่ง…
เทิงป้อยเทิงจ่ม..ผุฮู้..แม่นจะของ..คนเดียว..ซั่วหลายน้อ..มึงนี่..ไปหากินขี่..แทนหมาเด้อ..
คั่นโง่ปานนี่แล่ง…หย่างไป ข้างหน้า..สิพาหย่าง..
อย่างเถึยงกูอีกหนา…กูถิ่ม..มึงอิหลีเด้..บาดทีนี่..
เฮ็ดหนังสือ..กูให่แล่ว..แปลภาษา..ตามประเทศที่
เข้ามาเบิ่ง…เยรมัน..อเมริกา..
สวิสแลนด์…จีน..เวียดนาม…อังกฤษ..เฮ็ดภาษา
ตามนี่เด้อ..อย่าเพ้อ..เด้อ..กู.ละหน่าย…บ่มีทุน.มึงสิคิด..อิหยัง..ได้…แค่นี่ล่ะ..โพสต์ไว่โลด..มันสิมี.คนมาให้กูด่าคือมึง.แล่ง..แค่นี้เด้อ..เฮือนกู..อยู่เทิง..หัวมึงเด้อ..จื่อจำไว้..แล่ง…ห่ามึง…