ถ้อยความคำกล่าวของเรา..ย่อมเข้าถึง.ดวงใจ..
ทั้ง 4 ห้อง..น้องหญิงเอ๋ย…
ห้องที่หนึ่ง.แม่พึงรู้เถิดดวงใจ…หามีใครมีเมตตา..เสมอแม่…ดวงอาทิตย์..รวมดวงจันทร์.
ยังทรงกรด..ใช่สลด แต่ชื่นชม..คุณความรัก..อันยิ่งใหญ่..ต่อสรรพสิ่ง..ไร้ลำเอียง..แม่ทูลหัว..นามนาง..สุชาดา..คู่บุญบารมี….
ห้องที่..2..น้องเจ้าก็มิหย่อน.หรือด้อยกว่า..เพราะ..ทานะบารมี..นั้นยิ่งยวด..หาทานใดเสมอเหมือน..นวลอนงค์..สมในองค์.แห่งทานบารมี…
เหล่ากินรี..เทพเทวา..พากันยกย่อง..ให้นวลน้อง..เทียบเท่า..ธัญญาหารและพืชพันธ์..อันสมบูรณ์..เจริญเถิด..เจริญแล้ว..นะแก้วตา..สุธัมมา.
ห้องที่3.แม่คนงาม.นั้นยิ่งยวด..ใช่พี่อวดนงคราญ.เพียงสอพลอ..หลอกล่อ.แกล้งเอ่ยชม.
..สมแล้วๆ..มุทิตา..ยินดีด้วย.ช่วยทุกๆคน..จนตัวเองตาย..สุดท้าย..กลายเป็น.อัปสร..เทพ.ผู้ทรงธรรม
สิ่งของที่มีอยู่..เอาไว้แจก..แม้แต่ชีวิตของตนเอง…เจริญแลๆนะแม่คุณ..สุจิตตรา…
ห้องสุดท้าย…เป็นแบบอย่างเรื่องใจเด็ด..เพชรเรียกพี่..เชียวล่ะแม่..นวลอนงค์..สมทรงค์..ยศฐา.
บรรดศักดิ์..เป็นที่รัก..และย่ำเกรงเหล่าอสูรย์..
มีดวงธรรม.อันเลิศ..เป็นมงกุฏ..แม่นงนุช..สำเร็จการ ในมงกุฏ องค์สัมมาฯ..สุนันทา..ว่าเด็ดเดี่ยว..เรา.เทวะราชกุญชร..นั้น..ชื่นชม..😊😊😊😊😊😊😊