แสงดับ.วูบลง..จากดวงตา..พลันตื่น..จากภวังค์..นี่ฉันอยู่ใหนนี่..( นี่คือ.ความตาย..)
แดดไม่มี.มีแต่แสงสว่างสลัวๆ..ถนนหนทาง..เปลี่ยนไป..ทุกๆเส้นทาง..จะเป็นทางดิน..
บ้านเรือนมีบ้าง..แต่ทรงแปลกๆ..ส่วนใหญ่จะเป็น
กระท่อม..ไม่มีตึกเหมือนบ้านเรา..เลย.”.ที่นี่ที่ใหนๆๆๆๆ”
ที่เหลือ..จะมีเรื่องราวใน..หนังสือจ้า…