ปัญญานั้นย่อมมีค่า.เสมอ.บารมี..ย่อมจำแนกดีหรือชั่ว.ออก..เสมือนช่างผู้ชำนาญการซ่อมแซม…
อาภ้สราพรหม..รัศมีเอ๊ย..รัศมีเทพ..ย่อมมีศักดา..
มหามุณีเอ๊ย..สีหะนาโค..ย่อมชำนาญ.ในการแยกแยะ..
ทิพยะใดๆก็ย่อมอาศัยบุญบารมี..พวกท่าน..
แพ้เมฆหมอก..รึ..ๆๆๆๆๆๆๆๆ
ยากที่สุดคือปฏิสังขร…จนที่สุดคือ..จนสติปัญญา..บ้าที่สุด.คือ..บ้าสนใจเรื่องคนอื่น..
บุญทำ..กรรมแต่ง.อย่าไปแข่งเรื่องสมมุติ..
ให้ตั้งใจ.เพียรปฏิบัติ..อริยะทรัพย์ภายใน..
เรามีดี..ท่องไว้..ที่ดี..คือจิตใจของเรา..ที่ยังขาดคือ.เรื่อง..ของสมมุติ..ใช่.เรามี..
ทุกๆอย่างจะเรียบร้อย.ๆๆๆ..ท่องไว้..ทุกๆอย่าง.
.มีคนจัดการแทน.อย่าคิดเยอะนะๆ..
.นอนซะนะ..พรุ่งนี้..ตื่นมาทักทาย..แสงอรุณ
.พร้อมพลังงาน..คน..รวย..