รูปแบบเล่มหนังสือ..4 .5″*6″ปกนอก..แผ่นใน..4″**5.7″
จำนวนหน้า 79. หน้า..เนื้อหา
ปกในคำปรารภ..3. หน้า..รวมทั้งเล่ม..112 หน้า..