ปัญญามีพาตัวเองหนีสงสาร..ปัญญาหมด..มืดมิด.
จิตตกต่ำ..เกิดมาหาคนชม..เรียกว่าบ้า..หาความสุขให้ตัวเองย่อมไม่ได้..มีเต็มไม้เต็มมือ..ก็ไม่ได้ประโยชน์.จากสิ่งของที่ตนเองมี..ด้วยเหตุ.แห่งปัญญาไม่มี..ความมืด..ย่อมเป็นที่อาศัยของ..สิ่งแอบแฝงหลายอย่าง..และเป็นบ้าน..ของ..อวิชชา..ตัณหา..และอุปาทาน…มัวแต่หาข้อแย้ง..ความดีคนอื่น..จน.หาความสุขในเวลาของชีวิตไม่ได้…กลายเป็นคน.ส่อเสียด..เสียนิสัย..กลัวคนอื่นได้ดี..จนร้อนระอุ..ในเรือนใจ..แข่งสังคม..เพราะมีปมด้อย…สิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้…คือ.นรกที่มีสัตว์นรก…นามว่า..ภูติ.อสูร…
ลักษณะ. จะมีตาเดียว..ขวางเต็มหน้า…ตัวแคระ.ทั้งชายหญิง..หลังจะค่อม..พวกนี้จะนั่งหลับเท่านั้น..นอนไม่ได้..เพราะ..สร้างบาปด้วยจิตสามานริษยา…ปากจะหุบไม่ได้..เพราะมีฟัน แหลมคมยาว..ทั้งบนทั้งล่าง…น้ำลายจะใหลเยิ้ม..ตลอดเวลา…
จะพบเห็นมาก..ตามฐานพระพุทธรูป..องค์ใหญ่…ถ้ามองด้วยตาเปล่า..จะเป็นแมลงปีกแข็ง..สีดำ…จับรวมกันเป็นกลุ่มใหญ่…ภูติเหล่านี้..ส่วนใหญ่จะจาบจ้วงพระเจ้า..ไม่มีความละอาย…ปัจจุบันนี้..มีคนหลายกลุ่ม..ตีตั๋ว..ไปนรกขุมนี้อยู่..อาการ..ก่อน.ตกนรกขุมนี้..ก่อนตายคือ….จะร้อน..หนาวสวนกับผู้คน..และเป็นโรค.จิตวิตก..และ..วิปลาส.อีกมากโขอยู่…
ถ้าเขาว่าดี..ทั้งที่เราไม่มีดี..เรียกอะไร..ถ้าเราเชื่อ…จะดีจะชั่ว.จะเป็นคนดีเพราะคนอื่น..อย่างนั้นรึ…ถามจริง..กินข้าว..พันธุ์อะไร..ถึงได้ไร้วิตามินขนาดนี้..น่าสมเพชนักนะ…สมควร..ร้อนรนเพราะคนอื่นไปจนวันตาย…มีรถไฟมารอรับนะ…😁😁😁😁