บรรยากาศ..ที่ไร้แสงของดวงอาทิตย์..มีความสลัวๆ อยู่รายรอบ…คือ.หลังความอวดเก่ง..ตอนเป็นคน…หวังว่าจะได้พบเจอพระแท้ๆที่มีปัญญา..เช่น.พระมาลัย..มาโปรด.นะ..ผู้อวดดี..หลับตาลงคืนนี้..หวังว่าจะได้ตื่นขึ้นมา..
เหมือนทุกๆวันนะ..เพราะ..วันนี้…มัจจุราช..เขามา..รอท่านอยู่.. 22. คืออินทรีย์..เรานั่งทับ.หัวกระโหลก..
อีกหัวหนึ่งเราถือไว้..เผื่อ..มีใคร..คิดออก..ว่า
.ทำอะไรกับเราไว้นะ…โดยเฉพาะคำพูด…เรามียาอม.มาฝากนะ..แก้ร้อนภายใน…
ยาอม..ศีลสังวรณ์..5 อย่าง…
เว้นจากการเบียดเบียนทางกาย…ด้วยการเจริญ..เมตตาพรหมวิหาร 4. นะ..
เว้นจากการ ลักของๆเขาด้วยการ..เจริญ..ในสัมมา..ทิฎฐิ..
เว้นจากการ..สมสู่..แอบซ่อนผัวเมีย..จะได้มีสมาธิ..ปัญญาดี…
เว้นจากการโป้ปด..เพื่อ.สร้าง.ประกาศิต..บารมี..สัจจาธิฏฐาน…สมบูรณ์..
เว้นจากการ..เสพสิ่งมึนเมาอันเร่าร้อน..บั่นทอนสติ.สัมปัชชัญญะ..ย่อม..เป็นผู้..ไม่พลั้งพลาด…
ศีลห้านี้..เป็นสัญญา..ระหวาางสัตว์ที่ร่วมเกิดแก่เจ็บตาย..ไม่ใช่แค่คน..ดังนั้น..ท่านได้วางแผนเพื่อ.การละเมิดสิทธิการดำเนินชีพ ของใคร..
รึเปล่า…เขาเหล่านั้น..คือ.นายเวรของท่าน…
หวังว่ายาอมเรา..คงไม่ติดคอหรอกนะ…อย่ามัวแต่มองคนอื่น.จนจำชื่อและการกระทำตัวเอง..
ไม่ได้…เรา..มีดี..แล้วกัน..เพราะเราไม่เคยไป.หา.ใคร..ด้วยมารยา..และเล่เหลี่ยม..จงมอง..ชีวิตที่มีของท่านเถิดนะ..ให้โชคดี…😊😊😊😊