แกะดำคือเรื่องราวของเรา…สำหรับท่านที่ติดตามเรื่องราว…ประกาศิตเทพ…จร้า